Brandanalyse / Brandkonsulenten / Sparring / Design / Om Marketing Extended / Kontakt
Marketing Extended

Sparring

Marketing Extended giver dig sparring og ny inspiration omkring dit brands konkurrencekraft, din målgruppes behov og din brand strategi.

En samtale med en udenforstående person kan være med til at afklare spørgsmål omkring dit brands kommunikation, sikre den røde tråd og give dig ny inspiration.

Marketing Extended tilbyder sparring både på time- og projektbasis:

  • Sparring omkring dit brands konkurrencekraft
  • Sparring omkring den røde tråd i dine markedsføring fra koncept til realisering
  • Sparring omkring din målgruppes behov
  • Sparring omkring din brand strategi og marketingplaner

For nogle kunder er vi er den foretrukne sparringspartner, når de blot trænger til ny inspiration, nye perspektiver og en faglig fortrolig udveksling, for andre når der er brug for back-up og support.

Du vælger indgangsvinklen og vi leverer varen!