Brandanalyse / Brandkonsulenten / Sparring / Design / Om Marketing Extended / Kontakt
Marketing Extended

Hvad indebærer en brandanalyse?

En brandanalyse er nem og kræver ikke den store investering fra din side – hverken i tid eller penge.

Brandanalysen indledes med et møde mellem dig og Marketing Extended, hvor vi sammen diskuterer, hvor du er i dag, hvor du gerne vil hen og hvilke markedsudfordringer du ser i dag og i fremtiden.

Derefter betaler du så udelukkende for, at vi bruger et aftalt antal timer på at analysere dit brand i en kommunikationsmæssig sammenhæng. Er der sammenhæng mellem din vision, identitet og branding? Har dit brand konkurrencekraft i en konkurrentanalyse? Sender din hjemmeside de rigtige signaler? Er din hjemmeside brugervenlig? Vi aftaler så endnu et møde, hvor vi fremlægger vores analyse og anbefalinger for dig. Og herfra er det så op til dig at sige, om du udelukkende havde brug for vores sparring eller om du gerne vil overveje at gøre yderligere brug af os for at realisere resultaterne.

En brandanalyse giver dig sparring og nytænkning.
Du ser dit brand i et nyt perspektiv.